چرا باید در کلاس‌های پیلبان آکادمی شرکت کنیم؟

کلاس‌های حضوری و آنلاین

ارائه جزوه‌های آموزشی

ارائه تست‌های هر مبحث

آزمون کلاسی پایان هر مبحث

با همکاری اساتید مجرب

ریاضی

آقای بنکدار
شنبه
21:00 – 19:30
دوشنبه
21:00 – 19:30

شیمی

آقای ابراهیمی
یک‌شنبه
19:30 – 18:00
سه‌شنبه
19:30 – 18:00

فیزیک

آقای بهادری
یک‌شنبه
21:00 – 19:30
سه‌شنبه
21:00 – 19:30
فهرست